Bojové umenie MMK JU-JITSU

Košice

Bojové umenie Ju-Jitsu.  

Sme klub pod vedením senseia Mojmíra Martona, držiteľa čierneho pásu 3.DAN.

Klub je členom SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE Ju - Jutsu a od začiatku roka 2016        aj členom Českej federácie Ju - Jitsu.

AKO TRÉNUJEME?

Naše tréningy sú zamerané na rozvíjanie rôznych techník, či už úderov, kopov, alebo rôzne hody, úchopy, páky, útoky na citlivé miesta, škrtenie, odvázdacie a znehybňujúce techniky. Tréningy prebiehajú podľa metodiky vypracovanej našim učiteľom. Každý tréning má starostlivo pripravenú štruktúru.

TRÉNINGOVÁ ŠTRUKTÚRA

Kombinácie úderov a kopov precvičovaných najprv tieňovo, nakoniec aj na samotných sparing partneroch. Opakovanie už známych techník, aby sa ich prevedenie stalo reflexné. Nácvik nových techník. Špeciálne cvičenia rozvíjajúce potrebné schopnosti bojovníka ako sila, výbušnosť a vytrvalosť. Jednotlivé elementy tréningu sú precvičované samostatne (tieňové cvičenia), vo dvojiciach. 

ČO NÁM JU-JITSU DÁVA?

Každý z nás od Ju-Jutsu očakáva a aj dostáva rôzne veci. Niektorým umožňuje zbaviť sa každodenných stresov, iným prináša radosť z pohybu a zveľaďuje ich pohybovú kultúru. V každom prípade však ako bojové umenie dodáva zdravú sebadôveru a rozvíja nielen fyzické, ale aj duševné a duchovné kvality. Bojové umenie Ju - Jitsu je vlastne komplexná        sebaobrana.               

BEZPEČNOSŤ

Vzhľadom na riziká, ktoré techniky Ju-Jutsu so sebou prinášajú, kladieme veľký dôraz na bezpečnosť. 

Nábor záujemcov o Ju-jitsu prebieha po celý rok - kto neskúsi, nevie... :)