Ju-Jitsu

Radi športujete, alebo iba chcete začať? Zaujímajú vás bojové umenia, alebo hľadáte účinnú formu sebaobrany? Ju-Jitsu je viac ako šport či sebaobrana - je to komplexný bojový systém pozostávajúci z flexibilných, vyvíjajúcich a prispôsobujúcich sa techník, ktoré vychádzajú z tradičného japonského bojového umenia. V súčasnosti však naviac absorbuje i nové techniky a postupy z mnohých ďalších bojových umení a úpolových športov.

Niečo o tomto športe

Ju Jitsu Košice
Ju Jitsu Košice

    O spôsobe boja džiu-džicu existujú zmienky v starej japonskej mytológii už spred 2 000 rokov. Začiatok moderného džiu-džicu sa traduje medzi 8. až 16. storočím nášho letopočtu. V týchto časoch bolo Japonsko zmietané neustálymi občianskymi vojnami. Džiu-džicu bolo bojovým umením japonskej triedy bojovníkov Bushi, ktorá zahrňovala aj slávnych samurajov. Samuraji sa obracali k džiu-džicu, keď prišli o svoj meč v boji, alebo keď boli zastihnutí bez neho. Bol to spôsob neozbrojeného boja, ale využíval v prípade potreby aj zbrane (nôž, palicu a.i.)

    Čo vlastne Ju-jitsu je ? Ju-Jitsu je bojové umenie využívajúce kopy, údery, páky, škrtenia, hody, útoky na citlivé miesta, odvádzacie a znehybňujúce techniky, ktoré pomôžu jedincovi (muž, žena) v sebaobrane alebo obrane slabších či už to pred jedným alebo viacerými neozbrojenými, ale aj ozbrojenými útočníkmi. Aj preto Ju-Jitsu používajú všetky ozbrojené zložky napr. polícia, armáda, SBS a iné. Ju - Jitsu je vlastne komplexná sebaobrana. Každý, kto cvičí Ju-jitsu, si zakomponuje do techník svoje prednosti, to čo mu najlepšie sedí a čo mu najviac vyhovuje. 

Učenie Ju-Jitsu je nikdy nekončiaca cesta.